top of page
Vekst.png

Det finnes alltid et potensial!

Litt Smartere fokuserer på kundepotensialer – både for nye og eksisterende kunder.

Vi hjelper deg å øke eller optimalisere;

 • Nysalg – selge til nye kunder

 • Oppsalg – selge opp eksisterende kunder

 • Tilleggssalg – selg tilleggstjenester til eksisterende kunder

 • Kryssalg – selge nye produkter/produkter til eksisterende kunder

 • Lojalitet – levetid eksisterende kunder

I Litt Smartere bruker vi våre byggeblokker for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å finne og utnytte potensialer
utnytte potensial_edited.jpg
Vi hjelper deg med kartlegging og analyse for å finne potensialene
 • Segmenter
  Å utnytte potensialer handler om å være målrettet.
  En segmenteringsmodell kan gi kunnskap om i hvilke segmenter potensialet er størst – og hvor og hvordan man kan utnytte potensialene.

 


 • Kundereise for kjøp
  Å utnytte potensialer handler om å fjerne flaskehalser og barrierer.
  En kartlegging av kundens kjøpsløp kan avdekke hvilke flaskehalser eller barrierer kundene opplever.

 • Interne prosesser
  Å utnytte potensialer handler om å optimalisering av prosesser. 
  En kartlegging av salgs- og markedsprosesser viser hvor det er mulig å optimalisere for å oppnå bedre resultater.

 • Konkurrenter
  Å utnytte potensialer handler å utnytte konkurransefortrinn.
  En kartlegging av konkurrenter kan avdekke muligheter og trusler.

Kartlegging og analyse gir noen svar – og noen hypoteser som bør testes.
Litt Smartere har erfaring med testing av hypoteser.
Vi bistår og sikrer at du får de svarene du trenger!

 

Kartlegging, analyse og testing gir vanligvis flere mulige tiltak - både små og store


Vi hjelper dere å finne tiltakene som gir størst gevinst i forhold til innsats

 

Vi hjelper deg å planlegge og gjennomføre implementering av dine tiltak.


Vi hjelper deg også med måling og kontroll som sikrer at tiltakene fungerer.

Vi liker utfordringer og er klar for å hjelpe deg å utnytte dine potensialer!

Alltid tilpasset dine ambisjoner og ditt behov!

bottom of page