top of page

Vi er eksperter på kartlegging

Med kartlegging mener vi prosesser for å innhente, systematisere og analysere informasjon

Kartlegging er helt essensielt for å kunne løse forretningsproblemer, utnytte potensialer eller effektivisere
Kartlegging gir også grunnlag for bedre beslutninger

For oss handler kartlegging om mer enn å lage en rapport. Vi er med å sikre at kartleggingen omsettes til forretningsverdi.

Kartlegging er en av flere byggeblokker

  • Vi kombinerer kartlegging med våre øvrige tjenester

  • Vi tolker resultater og gir råd om tiltak

  • Vi bidrar i implementeringen av tiltak

  • Vi tester og måler at tiltak gir ønsket effekt

Byggeblokker_edited.jpg

Trenger du hjelp til en kartleggingsprosess, tar vi utfordringen

Her er noen av områdene vi har erfaring med å kartlegge:

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Kundebehov

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Kundereiser

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Prosesser

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Brukerbehov

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Kundeopplevelse

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

IT systemer

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Segmenter

forstørrelsesglass_edited_edited.jpg

Merkevareposisjon

Vi leier også ut ressurser

bottom of page