top of page
Segmentering er mer enn demografisk inndeling!
Litt Smarte hjelper deg å finne segmenter basert på behov, holdninger, interesser, livsstil og økonomisk kapital
segment.png

Vi kartlegger vanligvis segmenter i totalmarkedet først

  • Større volum gir bedre analysegrunnlag

  • Avdekker også segmenter hvor bedriften ikke er til stede

  • Nyttig å kunne se markedsandeler i ulike segmenter

  • Svært nyttig for strategiske beslutninger

Overføres til egen kundebase for å drive 1:1 aktiviteter

Siden segmenteringsvariabler som behov, holdninger, interesser etc vanligvis ikke finnes kundedataene, kan ikke segmenteringen overføres direkte til kundebase

Vi har metodene for å koble segmenteringsdata med kundedata!

Mennesker er sammensatt - og sammensetning av segmenter kan variere for ulike beslutninger
Vi lager fleksible segmenteringsmodeller tilpasset ditt behov!
i fly.png

Behov er en viktig driver for menneskers beslutninger.

 

Tenk deg at Liv og Kari er passasjerer på samme fly fra Trondheim til Bergen. Begge er 35 år og bosatt i Trondheim, hvilket betyr at de er i samme demografiske segment. De har kjøpt billetter med like fordeler til samme pris. Liv skal nyte 2 dager ferie med sin kjæreste, mens Kari skal på 2 dagers kurs. De har begge tatt samme beslutning og valgt samme flybillett på samme flyavgang. Bakgrunnen for beslutningen deres, altså behovet, er imidlertid helt ulikt. Kari har behov for å komme seg fra Trondheim til Bergen for å delta på kurset, mens Liv har behov for å nyte fritid med sin kjæreste, og er ikke egentlig ikke så opptatt av hvor. Skal flyselskapet nå kunder som Kari, handler det om å markedsføre flyreisen. Skal de nå kunder som Liv handler det også om å markedsføre destinasjon.

På flyplass.png

På toppen av det grunnleggende behovet vil faktorer som holdninger, interesser, livsstil og økonomisk kapital spille en avgjørende rolle for beslutninger.

 

Tenk deg at Per og Pål skal på samme kurs som Kari. Alle 3 har altså behov for å komme seg til kurset i Bergen. Per er miljøbevisst, og velger derfor å reise med rutebåt. Pål flyr med et annet flyselskap enn Kari, til tross for at avreisetidspunkt er mindre gunstig, fordi pris er lavere. Skal flyselskapet Kari reiste med nå kunder som Per, handler det om å endre holdninger. Skal det nå kunder som Pål handler det om å synliggjøre pris eller verdi for pengene. Kari, Per og Pål befinner seg altså i ulike segmenter til tross for at de har samme grunnleggende behov.

Ønsker du hjelp til å segmentere marked og/eller kundebase?
Ta kontakt!
bottom of page