top of page

Litt Smartere jobber med følgende partnere

Datanett_edited.jpg

Tredjepartsdata

Undersøkelse_edited_edited.jpg

Respondenter undersøkelser

AdobeStock_195624012_edited_edited.jpg

Frilans konsulenter

Tredjepartsdata

Kjøp av berikende kundedata for analyse og segmentering

Dersom din bedrift ikke har egen avtale
bistår
Litt Smartere med kjøp gjennom sine partnere


Litt Smartere viderefakturer kostnad fra partner uten prispåslag
Litt Smartere kobler tredjepartsdata sammen med bedriftens data og sikrer gode analyse og segmenteringsmodeller

Datanett_edited.jpg
Undersøkelse_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Respondenter

Kjøp av respondenter for undersøkelser utenfor egen kundebase

Dersom din bedrift ikke har egen avtale
bistår
Litt Smartere med kjøp gjennom sine partnere


Litt Smartere viderefakturer kostnad fra partner uten prispåslag
Litt Smartere sikrer god gjennomføring av undersøkelsene, analyserer resultater og kobler sammen med bedriftens egne data for komplette analyser tilpasset din bedrift

Frilans konsulenter

Kjøp av timer fra selvstendige konsulenter

Litt Smartere sikrer riktig kompetanse for ditt oppdrag og følger opp både din bedrift og konsulenten gjennom hele oppdraget


Litt Smartere fakturerer timepris fra konsulent
med påslag på kr 75,- pr time

bottom of page