top of page

Problemer er til for å løses!

Problemløsning handler om å forstå problemet, finne riktig løsning og sikre god implementering i av løsningen
Problemløsning_edited.jpg
I Litt Smartere bruker våre vi våre byggeblokker for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med problemløsning
Klosser_edited.jpg

Forstå problem

Mange bedrifter feiler i problemløsning fordi man ikke vet eller ikke er enige om hva problemet er. Ofte defineres problemet å være at man ikke når et mål. Det egentlige problemet er imidlertid hvorfor man ikke når dette målet, og her er det ikke uvanlig at det finnes flere ulike meninger. Det er vanskelig å finne og implementere gode løsninger uten å først ha en felles forståelse av hva problemet er.


Kartlegging og analyse er viktige byggeblokker for oss i Litt Smartere.
Vi har en rekke metoder for å kartlegge og analysere problemer, og tilpasser oss alltid ditt problem og din bedrift.

Velge løsning

Det er viktig å finne en løsning som løser problemet for alle uten å skape nye problemer. Ved kartlegging og vurdering av løsning er det derfor viktig å involvere de som påvirkes av problemet og løsningen. Påvirkes kundene, kan det også være nyttig å teste løsninger mot kundene.


Litt Smartere har gode metoder både for kartlegging og testing av løsninger.


Ved vurdering av løsning vurderes både hvor god løsningen er og hva som kreves for å implementere den.

Klosser_edited.jpg

Implementere løsning

Når løsning er valgt, hjelper vi med å planlegge og gjennomføre implementering – tilpasset den valgte løsningen.


Vi har metodene for en smidig implementering

Følge opp løsning

Det er viktig å ikke slippe et problem etter at løsning er implementert.
For å være siker på at løsning faktisk har løst problemet kreves måling, testing og kontroll


Vi har metodene som hjelper deg mål å måle og justere løsningen etter implementering

Klosser_edited.jpg

Vi liker utfordringer og er klar for å hjelpe deg med ditt forretningsproblem!

Stort eller lite problem – vi tilpasser oss ditt behov

bottom of page