top of page

Customer Satisfaction Index (CSI)

CSI måler hvor fornøyd/tilfreds kunden er med din(e) bedrift/produkter/tjenester, i hvilken grad bedrift/produkter/tjenester møter kundenes forventninger og hvor nær din(e) bedrift/produkter/tjenester er det ideelle

 Måles med utgangspunkt i kundeforholdet eller en kundeinteraksjon.

CSI spørsmål:
Hvor fornøyd/tilfreds er du med bedrift/produkt/tjeneste?
I hvor stor grad møter bedrift/produkter/tjenester dine forventninger?
Hvor nær er bedrift/produkt/tjeneste den/det ideelle bedrift/produkt/tjeneste?

Kundene svarer på en skala fra 1-10, med tydelig definerte ytterpunkter

Svært misfornøyd
Svært lav grad
Svært lang unna
Svært fornøyd
Svært høy grad
Svært nær
CSI = (vektet snitt svar - 1) x 9/100

Inkluderer både tilfredshet og lojalitet

De 3 spørsmålene dekker både faktorer som påvirker tilfredshet og lojalitet

Nyansert skala

Enklere å analysere, og dermed å jobbe med tiltak.

Med indeks er hele skalaen inkludert

Alle svar er med i indeksberegningen

Metoden er kompleks

Vekting av flere spørsmål er gjør metoden mer kompleks å kalkulere og forstå, og det kan gjøre det vanskeligere å få med seg organisasjonen

Skala er subjektiv

Det er ulikt hva respondentene mener er en høy score, og her eksisterer det kulturelle forskjeller.

Fanger ikke opp variasjoner

Indeksen er basert på gjennomsnitt, hvor variasjon ikke fanges opp. Bedrifter hvor kundene ligger i ytterkantene kan få samme gjennomsnitt som bedrifter som har samlet kundene på midten.

   Fordeler CSI   
pros cons_edited.png
   Ulemper CSI   
Ulempene handler ikke først og fremst om argumenter for å unngå metoden, men vel så mye om hva man bør være bevisst på ved implementering

Trenger du hjelp med CSI eller andre kundemålinger?

bottom of page